دانلود مقاله بررسی اثر و موقعیت مانع نفوذ ناپذیر بر دبی نشت از پی بند بتنی
<>
نوشته شده توسط :

بررسی اثر و موقعیت مانع نفوذ ناپذیر بر دبی نشت از پی بند بتنی

خلاصه
دبی عبوری از پی آبرفتی بندهای بتنی، متاثر از وجود مانع نفوذناپذیر در مسیر تراوش است. در این مقاله با استفاده از روش تفاضل محدود،معادله حاکم بر حرکت آب به صورت دو بعدی و در حالت دائمی حل شده است. پس از تعیین مقادیر هد کل در محیط محاسباتی، مقادیر سرعت درگرهها محاسبه و در ادامه مقدار دبی نشتی از پی بند بتنی در حضور مانع ناتراوا تعیین شده است. اثر موقعیت قرارگیری مانع ناتروا بر مقدار دبی نشتی باجابجایی آن در 82 حالت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کمترین دبی نشت از پی، زمانی روی میدهد که مانع ناوترا زیر بدنه بند و در موقعیت پنجه و پاشنه آن قرار گیرد.


کلمات کلیدی:

مانع نفوذناپذیر . بند بتنی . نشت از پی . روش تفاضل محدود . توسعه مدل عددی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

بلافاصله پس از پرداخت هزینه لینک دانلود توسط سیستم فعال و در اختیار شما قرار می گیرد و یک کد رهگیری جهت پیگیری احتمالی درخواست، به شما داده می شود. همچنین بعد از چند ثانیه به صفحه مورد نظر جهت دریافت مقاله انتقال داده خواهید شد.

 قیمت:4900 تومان

پک جامع آموزش نرم افزار دیتاماین (DATAMINE+ Datamine NPV Scheduler

پک جامع آموزش نرم افزار یودک (UDEC)

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ دو بعدی (FLAC 2D)

پک جامع آموزش نرم افزار راک ورکس (ROCKWORKS)

پک جامع آموزش نرم افزار پلکسز (PLAXIS)

پک جامع آموزش نرم افزار PLAXIS 3D TUNNE

پک جامع آموزش نرم افزار PHASE 2

پک جامع آموزش نرم افزار SLIDE

پک جامع آموزش نرم افزار فلگ سه بعدی (FLAC 3D)

پک جامع آموزش نرم افزار سورپک (Gemcom Surpac)

پک جامع آموزش نرم افزار Plaxis 3D Foundation

پک جامع آموزش نرم افزار UNWEDGE

پک جامع آموزش نرم افزار Swedge

پک جامع آموزش نرم افزار تریدک (3DEC)

پک جامع آموزش نرم افزار MODSIM

پک جامع آموزش نرم افزار پی اف سی سه بعدی (PFC 3D)